FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

נועלי טבור

נועלים אלו נועדו לאפשר שילוב וניתוק של הגלגלים הקדמיים ברכבים בעלי הנעה ארבע על ארבע לא קבועה. ברכבים אלו כאשר הטרנספר משלוב להנע שתיים על ארבע, כוח המנוע מועבר אל הגלגלים האחוריים בלבד. מערכת ההנע הקדמית מנותקת מהטרנספר לכן הגלגלים הקדמיים מסובבים את הציריות שמסובבות את הדיפרנציאל הקדמי שמסובב את גל ההנע

כל המכלולים האלה מסתובבים לחינם. התנועה שלהם יוצרת בלאי מואץ, וויברציות וצריכת דלק גבוהה. נועל הטבור הידני מאפשר שילוב של הגלגלים הקדמיים בירידה מהכביש עם שילוב הטרנספר ל ארבע על ארבע, וניתוק הגלגלים כשחוזרים לנסיעה במצב שתיים על ארבע. הנועלים עמידים וקשוחים

נועלי טבור מיועדים ל - לרכבים אשר מגיעים ללא אפשרות ניתוק הגלגלים הקדמיים • בכדי להחליף נועלי טבור אוטומטיים מקוריים חלשים או כחלק חילוף משופר יחסית לנועל טבור מקור

AVM

WARN