FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

שנורקל

SAFARI

תפקידו של השנורקל הוא לספק למנוע הרכב אוויר נקי מאבק (בדרכים מאובקות ,שטח) וממים (בחציית דרכי מים) ,השנורקל מתחבר אל יחידת מסנן האוויר המקורית במנוע דרך כנף הרכב. השנורקל ממקם מחדש את פתח יניקת האוויר בגובה גג הרכב שם האוויר נקי, יבש וקריר יותר מאשר המיקום הנמוך והפגיע המקורי

התקנת שנורקל מאפשרת: יניקת אוויר נקי יותר אשר מאריכה באופן משמעותי את אורך חיי מסנן האוויר והמנוע. • צמצום האפשרות ליניקת מים למנוע בזמן מעברי מים עמוקים, יניקת מים למנוע גורמת לנזק חמור ולפעמים אף להרס המנוע. • יניקת אויר קריר יותר מאשר האוויר שנמצא בחלל תא המנוע, אויר קריר יותר רווי יותר בחמצן ומאפשר ביצועי מנוע אופטימליים

חסכון בדלק - על סמך ניסוי שנערך באוסטרליה נמצא כי לאחר התקנת שנורקל (במרחק ובמהירות נסיעה זהה) , צריכת הדלק ירדה ב 9.2% מאשר לפניכן. בחישוב כלכלי מהיר - במידה ואתם נוסעים כ 30,000 ק"מ בשנה , אתם צפויים להחזיר את מחיר ההשקעה בשנורקל תוך שנה מיום הרכישה - כתוצאה מחיסכון בעלויות הדלק

מאפיינים: השנורקלים מיוצרים מחומרים עמידים לקרינת המיועדים להאריך ימים בסביבה חיצונית ובעלי חוזק מבני גבוה . • השנורקלים אינם אוניברסאליים ומיוצרים באופן פרטני עבור כל דגם רכב. לכן מתאימים בצורה מלאה לרכב בהתקנה, בנתוני הספיקה וביצועי המנוע, ובחיבורים אל מערכת האוויר המקורית של הרכב. • השנורקלים מסופקים עם שבלונה והוראות התקנה מפורטות. • מחסרים ותפסים מפלב"מ או מגלוונים למניעת קורוזיה