FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

כנפונים

WARN

הכנפונים עשויים פוליאורתן עמידים מאוד בפני פגיעת סלעים, עצים ומכשולי שטח אחרים

גמישותם מאפשרת להם להתכופף ולא להישבר. הכנפונים שומרים על צורתם ואינם שוקעים גם בטמפרטורות הגבוהות ביותר

הדופן החיצונית החלקה קלה לניקיון והחורים שנקדחו מראש מאפשרים התקנה קלה ומהירה

רחבים הערך פי שתיים מהכנפונים המקוריים הם נותנים כיסוי מצוין לג'יפים בעלי סרנים ו/או צמיגים רחבים