FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

קפיצים

כאשר יוצאים לטיול שטח והרכב מועמס בדלק, מים, חלקי חילוף, ציוד חילוץ, מזון וציוד מחנאות העומס על מערכת המתלים עולה. ביחד עם תנאי הקרקע על דרך לא סלולה הקפיצים המקוריים מגיעים מהר מאוד אל קצה מעטפת הביצועים שלהם

ome

מתכננים ומייצרים מגוון גדול מאוד של קפיצים ספיראליים לכל דגם רכב. מגוון עצום זה, מאפשר למתקין לבחור ולהתאים את סט הקפיצים האידיאלי עבור אופי השימוש ברכב. בנוסף להגבהה שמושגת, דגש מושם על שיפור בתכונות הניהו

שיפור נוסף וכוונון מדויק יותר יתקבל בהתקנת בולמי התואמים לסט הקפיצים וכך מתקבלת מערכת אינטגראלית מושלמת המיועדת ספציפית לרכב. רכב שטח המצויד במערכת כזו יציג יכולות נשיאת מטען משופרות, מהלכי גלגל גדולים יותר וייסע ויתנהג בצורה טובה יותר על כל סוג דרך וקרקע

מאפיינים: מיוצרים במכונות ליפוף ברמות דיוק גבוהה ביותר. • כל הקפיצים עוברים תהליך של לפני ואחרי "הקשיית מעוותים" , שבמהלכו הקפיץ נחשף לעומס גבוה יותר מהעומס שאליו הוא מתוכנן, זאת בכדי למנוע קריסה של הקפיץ. • קבוע קפיץ קבוע או משתנה בהתאם לאפליקציה. • תכנון קצה הקפיץ מותאם ספציפית עבור האפליקציה להתאמה מלאה ומושלמת לתושבות הקפיץ ברכב

ציפוי אבקה עמיד. קפיצי עלה – סדרת קפיצי עלה הדקאר מבית מתוכננים לספק ביצועים אופטמלים ללא תלות בתנאי העבודה שבהם נדרשת מערכת המתלים לתפקד. כרגיל עם , קיים מגוון אדיר של קפיצים בכדי לספק את הדרישות ולהתאים למגוון גדול של סוגי רכב ומאפייני שימוש שונים. רכב שטח, המצויד במערכת קפיצי דקאר ביחד עם סט בולמי תואם, יפגין יכולות נשיאת מטען משופרת, מהלכי גלגל גדולים יותר וייסע ויתנהג בצורה טובה יותר על כל סוג דרך וקרקע. מאפיינים: • מיוצרים במשיכה, מה שמבטיח פיזור אחיד של העומס לאורך העלה ומפחית את המאמצים שנוצרים בקצוות העלים

תהליך זה מספק שיפור באיכות הנסיעה, הגנה מפני שבירה של עלים ומאריך באופן משמעותי את אורך חיי הקפיצים. • חבקים מוברגים ולא ממוסמרים בכדי לאפשר הכנסת גומיות למניעת רעשים. • כל הקפיצים עוברים תהליך של , שבמהלכו הקפיץ נחשף לעומס גבוה יותר מהעומס שאליו הוא מתוכנן, ובנוסף בדיקת עומס זאת בכדי למנוע קריסה של הקפיץ. • העלים מצופים בגרפית בכדי להפחית את החיכוך ביניהם בתוך הקפיץ. • ליפוף כפול בקצוות , לבטיחות מרבית

רפידות למניעת חיכוך מניילון ניתנות לגרוז מפחיתות את החיכוך בקצוות העלים היכן שהעומס הוא הגבוה ביותר. • אזור ממשק לסרן מיושר מאפשר התקנה קלה אל הסרן, מפחית את המאמצים בתוך הקפיץ ומגדיל את אורך חיי הקפיץ. • הקשיית מעוותים – מפחית את המאמצים שמתפתחים בעלה, תהליך זה יכול להכפיל את אורך חיי הקפיץ

חבילת עלים בשני שלבים לנוחות אופטימלית. ללא עומס הרכב נשען על חבילת העלים הראשונית כאשר החבילה המשנית מספקת תמיכה נוספת כאשר הרכב מועמס. *מופיע בחלק מהדגמים בהתאם לאפליקציה. אחריות 2 שנים או 40000 ק"מ

מוטות פיתול

מוטות הפיתול הם למעשה קפיצים לכל דבר ועניין. הם נמצאים בשימוש במתלה הקדמי של הרבה מאוד רכבי שטח. בהתקנה של אביזרים על חלקו הקדמי של הרכב, (כגון כננת, פגוש פלדה וכו'...) דרוש להחליף את המוטות המקוריים למוטות בעלי קבוע קפיץ גבוה יותר המסוגלים לשאת עומס גבוה יותר. מוטות הפיתול המשופרים ישמרו על גובה הרכב ואיכות הנהיגה

מאפיינים

מיוצרים מפלדת קפיצים מאיכות מעולה. • מצופים באבקה – לעמידות משופרת בפני קורוזיה. • משוכים בדיוק גבוהה וקצוות מחושלים לחוזק ויושר אופטימלי. • שיניים מיוצרות בגלילה לדיוק והתאמה מרבית. • מחושלים לספציפיקציות מדויקות לביצועים משופרים