FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

 

סוף סוף ג'ריקנים במחירים שפויים-20 ליטר+מנשא 370 ש"ח ,10 ליטר +מנשא 320 ש"ח ,מיכל נרוסה 20 ליטר +ברז 900 ש"ח

חדש מוצר חדש ל - מערכת שליטה אל חוטית לכיוון דרגות קושי של מערכת הבולמים

ווי גרירה

בעולם השטח מייצרים ווי גרירה לכל סוגי הרכבים הפרטיים והמסחריים וגם מתקינים ווי גרירה מקוריים

הווים מותקנים לשלדת הרכב ללא ריתוכים, אלא באמצעות ברגים למקומות יעודיים בשלדה. במידה שלא קיים וו גרירה מקורי לרכבך אנו נייצר עבורך וו בהתאמה מלאה. הווים כוללים אישורי יצרן למשרד הרישוי וחשמל תקני הכולל הגנה למחשב הרכב